RTT, a.s.

 
 

Společnost RTT, a.s. je na trhu již od roku 1996. Od té doby prošla výrazným vývojem a změnami až do dnešní podoby - profesionálního partnera v oblasti ochrany životního prostředí.

Specializujeme se především na nakládání s odpady  vč. azbestu i PCB látek od A až po Z, to znamená, že pro naše partnery  dokážeme provést kategorizaci odpadů, zpracovat dokumentaci, navrhnout způsob dalšího nakládání, převzít a odpad odstranit.

Jako prioritu si společnost RTT, a.s. dává postarat se o klienta i v oblasti dokumentačního poradenství - ví každý producent odpadu, či jiný znečišťovatel co je povinen dle platné legislativy? Proto jsme partnery pro zpracování provozní dokumetace, žádostí vůči státní správě, vedení odpadové evidence, splnění ohlašovacích povinností...


Společnost RTT, a.s. je schopna své služby poskytovat ve všech regionch ČR a státech Evropské unie. Stačí nám napsat Váš problém v oblasti environmentu na rtt@rtt.cz, pokusíme se Vám navrhnout vhodné řešení 

O firmě